Pevnost Suomenlinna

Suomenlinna je jednou z největších ostrovních pevností na světě a je pro svou výjimečnost zařazena od roku 1991 na seznam památek UNESCO. Rozkládá se na osmi dodnes obydlených ostrovech v blízkosti pobřeží Helsinek.

Založil ji roku 1748 polní maršál a hrabě Augustin Ehrensvärd. V té době bylo pro Švédy nezbytné posílit samostatnost a obranyschopnost Finů a tak švédský parlament rozhodl o vybudování centrální pevnosti. Pevnost nějakou dobu odolávala, ale nakonec se v době válečných konfliktů v roce 1808 vzdala Rusům. Dodnes kolem toho traduje mnoho neshod – proč pevnost vlastně vydali.
Finsko se stalo součástí ruského velkovévodství a pevnost sloužila jako vojenská základna pro ruskou armádu. Rusové si zde v té době nechali postavit svůj pravoslavný kostel. Během první světové války známe ostrovy jako námořní pevnost Petra Velikého a slouží hlavně ochraně ruského hlavního města St. Petersburg.

Ostrov spadl pod finskou vládu necelý rok po vyhlášení nezávislosti v roce 1918. Na konci války tu byl zřízen zajatecký tábor pro rudé vězně, bylo jich tu uvězněno kolem 8000. Většinu z nich tu popravili a nebo zde umřeli kvůli nemocem. Zbylé přeživší propustili v březnu 1919.

Cafe Piper – Nejznámější kavárna v areálu pevnosti. Mimo sezonu zavřená.

Během druhé světové války zde sídlila centra protiletadlových a dělostřeleckých jednotek a rovněž zde měla sídlo ponorková flotila.
V sedmdesátých a osmdesátých letech pevnost postupně vyklidila armáda a zůstala tak převážně civilním místem. Části ostrovů byli po celou dobu osídleny nějakými obyvateli a dodnes jsou ostrovy obydleny.

  • Otevírací doba: ostrov je otevřen po celý rok, jednotlivé atrakce pak dle webu.
  • Kontakty: web: www.suomenlinna.fi , email: info@suomenlinna.fi , tel.: 358 (0) 295 338 410